Justyna Prus-Godecka

Justyna Prus-Godecka

Radca prawny

E-mail j.prus@jkmipartnerzy.pl

Telefon +48-32-202-17-46

BIOGRAFIA

Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej prywatnych podmiotów oraz podmiotów usytuowanych w sektorze finansów publicznych. Brała udział w wielu procesach inwestycyjnych, obejmujących realizację złożonych projektów infrastrukturalnych.

Działała jako pełnomocnik osób domagających się zwrotu kosztów leczenia odbytego poza granicami Polski. Reprezentuje poszkodowanych w sporach sądowych dotyczących szkód wywołanych błędem w sztuce lekarskiej, w tym przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

Wielokrotnie reprezentowała klientów przed sądami i organami administracji, w tym także przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Katowicach, sądami apelacyjnymi, Sądem Najwyższym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu prawa cywilnego oraz administracyjnego.

Organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu prawa medycznego, ochrony danych wrażliwych, odpowiedzialności podmiotów medycznych i osób wykonujących zawód w ramach samodzielnej praktyki lekarskiej czy pielęgniarek, a także praw pacjenta, w tym pacjenta małoletniego. Interesuje się prawem medycznym, prawem administracyjnym, a ponadto prawem ochrony środowiska.

Jest wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

SPECJALIZACJE

  • Prawo medyczne
  • Prawo inwestycyjne
  • Prawo administracyjne
  • Prawo ochrony środowiska