Departament prawa bankowego

To Departament, który zajmuje się kompleksową obsługą prawną instytucji bankowych, pod kątem bieżącej działalności, organizacji, a także prawidłowego funkcjonowania w ramach przepisów prawa i regulacji nadzoru bankowego. W wykonywaniu tego zadania Kancelaria wykorzystuje wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora bankowego.

 

Specjalizacje

  • Wsparcie organów banku pod względem prawnym w bieżącej działalności
  • Weryfikacja umów zawieranych przez bank z kontrahentami
  • Analiza pod kątem prawnym umów kredytowych wysokokwotowych oraz ustanawiania ich zabezpieczeń
  • Pomoc prawna dotycząca księgowości, zagadnień podatkowych oraz rachunkowości, w tym tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków
  • Analizy dotyczące ochrony danych osobowych i tajemnicy bankowej
  • Rozwiązywanie problemów prawnych dotyczących spraw kadrowych i pracowniczych
  • Prowadzenie szkoleń dla członków organów banku oraz dla pracowników z zakresu zagadnień prawnych
  • Konsultacje, analizy i opinie w zakresie systemu zarządzania, systemu kontroli czy też regulacji wewnętrznych
  • Wsparcie prawne analizy due diligence oraz procesu łączenia banków

Prawnik zarządzający

Michał Skrypko

Partner, radca prawny

E-mail: m.skrypko@jkmipartnerzy.pl