Departament prawa cywilnego i rodzinnego

W obrębie tego Departamentu świadczymy profesjonalną pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Kancelaria JKM i Partnerzy zapewnia pomoc w zakresie majątkowych i niemajątkowych stosunków między małżonkami i krewnymi, a także w zakresie wszelkich stosunków istniejących wewnątrz rodziny.

W związku z powyższym Kancelaria doradza swoim klientom m.in. w sprawach o rozwód czy separację, a także w sprawach bezpośrednio z nich wynikających, dotyczących np. alimentów czy też sprawowania opieki rodzicielskiej. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego prowadzone są z uwzględnieniem trudnej specyfiki takich postępowań oraz emocji i przeżyć, które im towarzyszą. Dlatego poza profesjonalnym podejściem do każdej sprawy wykazujemy się również empatią i zrozumieniem każdego problemu.

W ramach prawa rzeczowego kancelaria obsługuje wszelkie sprawy dotyczące prawa własności w tym: przeniesienia własności rzeczy, ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych, a także zajmujemy się sprawami dotyczącymi majątków oraz przedsiębiorstw.

Departament podejmuje się również sprawy z zakresu prawa spadkowego, które reguluje losy majątku osoby fizycznej po jej śmierci, w szczególności wspieramy klientów we wszelkich sprawach spadowych, które dotyczą nabycia spadku, jego odrzucenia, działu spadku, a także uzyskania przedmiotów w związku z zapisami (zwykłymi, jak i windykacyjnymi).

Specjalizacje

  • Rozwód, separacja, unieważnienie małżeństw
  • Ustroje majątkowe małżonków, podział majątku wspólnego małżonków
  • Alimenty,
  • Władza rodzicielska i opieka, przysposobienie, kuratela
  • Regulacja kontaktów z dziećmi
  • Postępowania w trybie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę
  • Ubezwłasnowolnienie
  • Prawo rzeczowe (zniesienie współwłasności, służebności, podział majątku, zasiedzenia, posiadanie, eksmisja)
  • Prawo spadkowe (testament, nabycie i odrzucenie spadku, dział spadku)
  • Sprawy odszkodowawcze (szkody komunikacyjne, sprawy ubezpieczeniowe, błędy medyczne)

Prawnik zarządzający

Justyna Król – Mura

Partner, radca prawny

E-mail: j.krol-mura@jkmipartnerzy.pl