Michał Borowiec

Michał Borowiec

Prawnik

E-mail m.borowiec@jkmipartnerzy.pl

Telefon +48 32 428 53 21

BIOGRAFIA

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym w tym windykacją należności, prawem spadkowym oraz prawem upadłościowym. Dobrze odnajduje się zarówno w obsłudze klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. 

Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko pojętego postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego, doskonali się również w prawie gospodarczym i handlowym.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obronił pracę magisterską w Katedrze Postępowania Cywilnego (obecnie Instytucie Nauk Prawnych, Postępowanie Cywilne) pod kierownictwem dr hab. prof. UŚ Krystiana Markiewicza.

Doświadczenie praktyczne zdobywał w trakcie trwania studiów w organach administracji publicznej, sądach, kancelariach prawnych oraz udzielając nieodpłatnej pomocy prawnej w działającej na Wydziale Prawa i Administracji Studenckiej Poradni Prawnej