Departament prawa zamówień publicznych

Kancelaria JKM i Partnerzy oferuje kompleksowe wsparcie wszystkim uczestnikom procesu realizacji zamówień publicznych. Doradza zarówno Zamawiającym jak i Wykonawcom, umożliwiając szybkie i sprawne przejście przez poszczególne procedury udzielania i pozyskiwania zamówień publicznych.

W skład Departamentu wchodzą prawnicy z ogromnym doświadczeniem, którzy w związku z regularnie zmieniającymi się przepisami w zakresie tej dziedziny prawa, na bieżąco poszerzają swoją wiedzę, także na podstawie aktualnego orzecznictwa prezentowanego przez Krajową Izbę Odwoławczą, przed którą to również reprezentują swoich klientów w postępowaniach odwoławczych.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w ciągu wielu lat działalności doradzaliśmy podmiotom z kluczowych sektorów gospodarczych w realizacji zamówień publicznych, które niejednokrotnie przekraczały progi unijne.

Departament przeprowadza również szkolenia kładące szczególny nacisk na praktyczne aspekty i problemy stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, a także na szczegółową analizę aktualnych orzeczeń KIO, sądów powszechnych oraz instytucji europejskich.

Specjalizacje

  • Wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dopasowanego do przedmiotu zamówienia oraz potrzeb Klientów
  • Przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji przetargowej, w szczególności regulaminów udzielania zamówień publicznych, ogłoszeń o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także projektów umów
  • Weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymogów dokumentacji przetargowej oraz zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych
  • Wybór poszczególnych środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz przygotowanie stosownych pism
  • Reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Bieżące konsultacje prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych dotyczących określonych praktycznych zagadnień prawnych powstałych na gruncie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Prawnik zarządzający

Wojciech Michalec

Radca prawny

E-mail: w.michalec@jkmipartnerzy.pl