Departament prawa procesowego i gospodarczego

Zespół zajmujący się prawem cywilnym procesowym składa się z wykwalifikowanych prawników, którzy prowadzili setki spraw przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym.

Wiele sukcesów, również w sprawach, w których wartość przedmiotowa sporu wynosiła co najmniej kilka milionów złotych, sprawia, że Departament Prawa Gospodarczego i Procesowego Kancelarii JKM i Partnerzy to gwarancja kompleksowej i profesjonalnej obsługi nawet najbardziej złożonych, skomplikowanych i wymagających spraw.

Ponadto w ramach departamentu Kancelaria JKM i Partnerzy zajmuje się sprawami dotyczącymi publicznego prawa gospodarczego. Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie Konstytucji dla Biznesu, a zwłaszcza ustawy Prawo przedsiębiorców. Dodatkowo zapewniamy obsługę procesu rejestracji przedsiębiorcy w KRS i CEIDG. Klienci Kancelarii mogą liczyć na pomoc w sprawach dotyczących konkurencji i konsumentów, w szczególności zajmujemy się prowadzeniem postępowań przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz przed rzecznikami konsumentów. Ponadto zajmujemy się również partnerstwem publiczno-prywatnym.

Specjalizacje

  • Postępowania rozpatrywane przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym
  • Sporządzanie wszelkich pism procesowych (pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg)
  • Uczestnictwo w mediacji oraz w postępowaniu przed Sądem Arbitrażowym
  • Obsługa prawna procedur upadłościowych i naprawczych
  • Konstytucja dla Biznesu, w szczególności w ramach ustawy Prawo przedsiębiorców
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
  • Postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Postępowania rozpatrywane przez rzeczników konsumentów
  • Partnerstwo publiczno-prywatne

Prawnik zarządzający

Grzegorz Mura

Partner, radca prawny

E-mail: g.mura@jkmipartnerzy.pl