Departament prawa karnego

W ramach Departamentu Prawa Karnego Kancelaria wspomaga klientów w sprawach karnych, i wykroczeniowych, w szczególności dotyczących przestępstw gospodarczych i karno-skarbowych.

Prawnicy Kancelarii reprezentują klientów i świadczą pomoc prawną w ramach postępowania przygotowawczego, występują w postępowaniach sądowych w charakterze obrońców oraz pełnomocników oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

  Doświadczenie zdobyte w trakcie uczestnictwa w postępowaniach przygotowawczych oraz procesach karnych przekłada się na należyty profesjonalizm usług. W sposób indywidualny podchodzimy do każdego przypadku, podejmując efektywne działania na każdym etapie postępowania przed organami ściągania i sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Specjalizacje

  • Prawo karne gospodarcze, w tym m.in. sprawy o: wyrządzenie szkód w obrocie gospodarczym, wyłudzenia, pokrzywdzenie wierzycieli
  • Prawo karne skarbowe
  • Prawo karne w ochronie praw własności intelektualnej i praw autorskich, w tym m.in. sprawy o: bezprawne posługiwanie się patentem, prawami ochronnymi lub prawami z rejestracji, przywłaszczenie autorstwa, nielegalne rozpowszechnianie utworu, zniekształcenie utworu
  • Prawo karne związane z ochroną rodziny i ochroną wolności, w tym m.in. sprawy o: znęcanie, niealimentację, nękanie, kradzież tożsamości, zakłócenie miru domowego
  • Prawo karne i cywilne związane z naruszeniem dóbr osobistych, czci, godności, wolności seksualnej i obyczajności, w tym m.in. sprawy o: dochodzenie roszczeń majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych; zniesławienie, zniewagę; naruszenie nietykalności cielesnej; zgwałcenie, wykorzystanie seksualne
  • Prawo karne związane z bezpieczeństwem w komunikacji, w tym m.in. sprawy o: spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, prowadzenie pojazdu po cofnięciu uprawnień

Prawnik zarządzający

Paweł Szeląg

Radca prawny

E-mail: p.szelag@jkmipartnerzy.pl