Szymon Ryszka

Szymon Ryszka

Prawnik

E-mail s.ryszka@jkmipartnerzy.pl

Telefon +48-32-202-17-46

BIOGRAFIA

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego w tym windykacją należności, prawem upadłościowym oraz prawem bankowym. Zainteresowany prawem procesowym – w szczególności postępowaniem cywilnym i administracyjnym.

W JKM i Partnerzy przygotowuje się do pełnienia w przyszłości zawodu radcy prawnego, w związku z czym doskonali się wszechstronnie również w pozostałych gałęziach prawa, w szczególności w prawie gospodarczym i handlowym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obronił pracę magisterską, w której podniósł problematykę możliwości wyznaczenia katalogu zasad dowodowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym, proponując równocześnie nowe ujęcie klasyfikacji zasad określanych „aspirującymi do miana zasad dowodowych”, co zostało następnie scharakteryzowane w sposób porównawczy między innymi w stosunku do procedury cywilnej oraz nawiązując do reguł procesu karnego.

W czasie studiów nagradzany Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. Prywatnie interesuje się językiem angielskim. Posiada certyfikat znajomości języka angielskiego wydany przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Śląskiego i potwierdzający jego kwalifikację na poziomie zaawansowanym.