Marta Zdunek

Marta Zdunek

Prawnik

E-mail m.zdunek@jkmipartnerzy.pl

Telefon +48-32-202-17-46

BIOGRAFIA

W Kancelarii przygotowuje się do pełnienia w przyszłości zawodu radcy prawnego.

Jej zainteresowania oscylują wokół prawa gospodarczego – przede wszystkim prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Broniła pracy magisterskiej w Instytucie Nauk Prawnych, Publiczne Prawo Gospodarcze pt.: „Porównanie polskiego trybu partnerstwa innowacyjnego z amerykańskim trybem Other Transaction Agreement” pod przewodnictwem promotora – dr hab. prof. UŚ Michała Kani.

W czasie studiów była nagradzana Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. W czasie studiów członkini Koła Naukowego Prawa Cywilnego oraz Studenckiej Poradni Prawnej.