Grzegorz Mura

Grzegorz Mura

Partner, Radca prawny

E-mail g.mura@jkmipartnerzy.pl

Telefon +48-32-202-17-46

BIOGRAFIA

Kieruje Departamentem Prawa Procesowego i Gospodarczego.

Prowadzi skomplikowane postępowania sądowe, wykazując się wszechstronną wiedzą z zakresu prawa procesowego, podchodząc do każdej nowej sprawy jak do wyzwania. Stale współpracuje z dużymi podmiotami gospodarczymi przy postępowaniach o udzielenie zamówienia  publicznego. Brał udział w wielu takich postępowaniach w kluczowych sektorach gospodarki m. in. infrastruktura transportowa w tym drogowa, kolejowa i lotnicza. Jego doświadczenie obejmuje również pełnienie funkcji arbitra i obserwatora przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

Z sukcesami wspiera podmioty gospodarcze przy procesach inwestycyjnych na rynkach publicznych i prywatnych. Jest autorem nowatorskich umów deweloperskich z zamkniętym rachunkiem powierniczym. Obsługiwane przez niego przedsiębiorstwa stanowią grupę istotnych podmiotów gospodarczych w swoich branżach.

W przeszłości jako syndyk masy upadłościowej i zarządca przymusowy brał udział w licznych projektach mających na celu restrukturyzację zadłużenia i majątkowe zmiany własnościowe.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ponadto ukończył kilkuletnie studia podyplomowe dotyczące gospodarki nieruchomościami. Na listę radców prawnych wpisany jest w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

SPECJALIZACJE

  • Postępowanie cywilne
  • Prawo zamówień publicznych
  • Prawo budowlane
  • Prawo inwestycyjne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo restrukturyzacyjne
  • Prawo upadłościowe
  • Windykacja