Dominik Gabor

Dominik Gabor

Prawnik

E-mail d.gabor@jkmipartnerzy.pl

Telefon+48-32-202-17-46

BIOGRAFIA

Wspomaga prawników Kancelarii w bieżących czynnościach. Jego zainteresowania to prawo autorskie, w szczególności w obszarach: nowych technologii, Internetu oraz gamingu. Autor publikacji naukowych dotyczących wyżej wymienionych zagadnień. Uczestnik ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych.

Doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego. Swoją pracę doktorską pisze na temat streamingu pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Grzybczyk. Przewodniczący Komisji Prawnej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego.

Organizator wielu wydarzeń skierowanych do społeczności akademickiej i nie tylko. Członek senior Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland, w którym pełnił kluczowe funkcje we władzach grupy lokalnej w Katowicach. W przeszłości Wiceprzewodniczący Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej oraz członek Komisji Prawnej Samorządu Studentów Uniwersytetu Śląskiego. 

Finalista II Ogólnopolskiego Moot Courtu z prawa i procedury cywilnej „Civilis” zorganizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Półfinalista XI edycji turnieju „IP Challenge”, 2021 r. zorganizowanego przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nagradzany Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów. Jego praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Grzybczyk: „Pola eksploatacji w polskim prawie autorskim” otrzymała wyróżnienie Ministra Edukacji i Nauki w XIX edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej, ogłoszonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 r.

Posiada certyfikat znajomości języka angielskiego na poziomie B2, który został wydany przez Uniwersytet Śląski.

PUBLIKACJE

  • D. Gabor, Prawne problemy mediów strumieniowych – o konieczności regulacji streamingu, "Prawo Nowych Technologii" 2022, nr 1, s. 51-57
  • D. Gabor, Amerykańska ustawa pomocowa The Consolidated Appropriations Act, 2021 a ochrona własności intelektualnej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej", 2021, nr 4, s. 146-156
  • K. Grzybczyk, D. Gabor, Digimodernizm: wpływ nowych technologii na kulturę XXI wieku, "Prawo Nowych Technologii" 2021, nr 1, s. 93-101
  • D. Gabor, Dobra osobiste e-sportowców [w:] red. K. Grzybczyk, E-sport. Prawne aspekty, Warszawa 2021, s. 62-106
  • D. Gabor, Prawo własności przemysłowej w medycynie [w:] J. Dryjańska, D. Fiłonowicz, A. Fortnońska, D. Gabor, M. Kałuża, P. Klich, P. Knerek, I. Knop, M. Kononowicz, M. Krakowiak, P. Kulak, M. Kurdziel, D. Mikos, K. Polewski, P. Rakowski, A. Rojek, M. Rojek, A. Ziobroń, Na styku medycyny i prawa. Studia interdyscyplinarne, Warszawa 2021, s. 51-72
  • D. Gabor, Status studenta w Internecie [w:] red. K. Grzybczyk, "Kultura akademicka i relacje uniwersyteckie w XXI wieku", Warszawa 2021, s. 151-175
  • D. Gabor, Inline linking i framing w świetle prawa autorskiego, "Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis", vol. 9, no. 2/2020, s. 379–402