Anna Kryń

Anna Kryń

Aplikant radcowski

E-mail a.kryn@jkmipartnerzy.pl

Telefon +48-32-202-17-46

BIOGRAFIA

W Kancelarii zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu prawa cywilnego w tym windykacją należności, prawem spadkowym oraz prawem upadłościowym. Zajmuje się zarówno obsługą klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. 

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko pojętego postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego, jak również włoskiego prawa cywilnego oraz handlowego.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Obroniła pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego pod kierownictwem prof. dr hab. Kazimierza Zgryzka. W swojej pracy  poruszyła problematykę instytucji świadka koronnego w polskim oraz włoskim procesie karnym w aspekcie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Doświadczenie praktyczne zdobywała w trakcie trwania studiów w organach administracji publicznej, sądach oraz kancelariach prawnych.

SPECJALIZACJE

  • Prawo cywilne
  • Windykacja
  • Prawo spadkowe
  • Prawo upadłościowe