Nowa oferta szkoleniowa (Prawo Zamówień Publicznych)

Nowe Prawo Zamówień Publicznych w praktyce i orzecznictwie to oferta szkoleniowa skierowana do Wykonawców i osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie PZP!

Jaki informacje znajdziesz w szkoleniach?

  1. Przygotowanie do złożenia oferty.
  2. Udział w zamówieniu z innymi podmiotami.
  3. Składanie oferty i dokumentów.
  4. Zakończenie postępowania i zwrot wadium.
  5. Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiany.
  6. Waloryzacja.

Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem szkolenia wyłącznie dla Ciebie i Twoich pracowników lub chcesz wziąć udział w szkoleniu z osobami spoza Twojej organizacji – skontaktuj się z nami.